[Long fic] Cha của ta là Vampire đáng yêu nhất quả đất – Bonus Extra

Bonus Extra: Tập bay!

 By Cherry Ken

Tiếp tục đọc

Advertisements

[Longfic] Cha của ta là Vampire đáng yêu nhất quả đất – Chap 3

CHAPTER 3: Khi xác ướp tương tư.

By Cherry Ken 

  Tiếp tục đọc

[Longfic] Cha của ta là Vampire đáng yêu nhất quả đất – Chap 2

CHAPTER 2: Gà!

 By Cherry Ken

Tiếp tục đọc

[Longfic] Cha của ta là Vampire đáng yêu nhất quả đất – Chap 1

CHAPTER 1: Huyết giao.

 By Cherry Ken

Tiếp tục đọc

[Longfic] Cha của ta là Vampire đáng yêu nhất quả đất – Mở đầu

~* Mở đầu *~

Tiếp tục đọc

[Siêu Đoản Văn] Toán đâu có chán!

Author: Cherry Ken

Disclaime:

Kim Jaejoong sở hữu chính bản thân anh ấy, còn Jung Yunho, đương nhiên thuộc quyền sở hữu của Kim Jaejoong =))

Pairing: (Only) YunJae

Ratting: PG

Tiếp tục đọc

Siêu đoản văn 윤재 #4

Author: Cherry Ken

Disclaime:

Kim Jaejoong sở hữu chính bản thân anh ấy, còn Jung Yunho, đương nhiên thuộc quyền sở hữu của Kim Jaejoong =))

Pairing: (Only) YunJae

Ratting: PG

Tiếp tục đọc