Tag Archives: Cáo tuyết và cánh đồng hoang

[Oneshot] ~ Cáo tuyết và cánh đồng hoang

 

* Hồ ly……..dùng khuôn mặt để câu dẫn, và dùng trí óc để thống trị…

Title: Cáo tuyết và cánh đồng hoang.

Author: Cáo kon / Cherry Ken

[Tôi không đặc biệt. Nhưng tôi là duy nhất!]

Disclaime:

[liếm mép thèm thuồng] Ước gì năm cái anh đẹp như “diễn – viên – Hàn – Quốc” ý thuộc về mình nhỉ…

Gerne + Warning:

SA, Au, mystery, fantastic, …

Length: One Short – Complete.

Ratting: 15 +.

Tiếp tục đọc

Advertisements