Tag Archives: Cha của ta là Vampire đáng yêu nhất quả đất

[Longfic] Cha của ta là Vampire đáng yêu nhất quả đất – Chap 8

Chapter 8: Phiền phức tới cửa nhà.

By Cherry Ken

Tiếp tục đọc

Advertisements

[Longfic] Cha của ta là Vampire đáng yêu nhất quả đất – Chap 7

 

Chapter 7: Đồng hồ cát.

 By Cherry Ken

Tiếp tục đọc

[Longfic] Cha của ta là Vampire đáng yêu nhất quả đất – Chap 6

Chapter 6: Sự ra đi.

By Cherry Ken

~*~

  Tiếp tục đọc

[Longfic] Cha của ta là Vampire đáng yêu nhất quả đất – Chap 5

CHAPTER 5: Ma sói.

By Cherry Ken

~*~

  Tiếp tục đọc

[Longfic] Cha của ta là vampire đáng yêu nhất quả đất – Chap 4

CHAPTER 4: Kho báu

By Cherry Ken

~*~

  Tiếp tục đọc

[Long fic] Cha của ta là Vampire đáng yêu nhất quả đất – Bonus Extra

Bonus Extra: Tập bay!

 By Cherry Ken

Tiếp tục đọc

[Longfic] Cha của ta là Vampire đáng yêu nhất quả đất – Chap 3

CHAPTER 3: Khi xác ướp tương tư.

By Cherry Ken 

  Tiếp tục đọc