Tag Archives: Đậu Hoa thiên niên tình sử

[Longfic] Chuyện tình Sông Nile – Chương 5

 by Cherry Ken

Tiếp tục đọc

Advertisements

[Longfic] Chuyện tình Sông Nile – Chương 4

—–~ Story by Cherry Ken ~—–

***

  Tiếp tục đọc

[Longfic] Chuyện tình Sông Nile – Chương 3

—–~ Story by Cherry Ken ~—–

Tiếp tục đọc

[Longfic] Chuyện tình Sông Nile – Chương 2

—– ~ Story by Cherry Ken ~ —–

Tiếp tục đọc

[Longfic] Chuyện tình Sông Nile – Chương 1

—————~o0o~ Chuyện tình sông Nile ~o0o~—————

By Cherry Ken

 

  Tiếp tục đọc

[Longfic] Chuyện tình Sông Nile – Intro

Title: CHUYỆN TÌNH SÔNG NILE

Author: Cáo kon / Cherry Ken

[Tôi không đặc biệt. Nhưng tôi là duy nhất.]

Disclaime: [liếm mép thèm thuồng] Ước gì năm cái anh đẹp như “diễn – viên – Hàn – Quốc” ý thuộc về mình nhỉ…

Gerne + Warning: SA, mystery, fantastic,…

Length: Longfic.

Ratting: 15+

Tiếp tục đọc

Bảo vệ: [Longfic] My manly~ manly Boyfriend – Chapter 2

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp: