Tag Archives: Intro

[Shortfic] WHO AM I? ~ Intro

—–~ By C.K ~—–

Tiếp tục đọc

Advertisements

Nặng Gánh Giang San – Văn án

Author: 单 se 的花 (Đan hoa Se)

Trans: Koujuu Daewang.

Paring: Yunjae

Length: Long fic

Ratting: NC-17

[Đã được sự đồng ý của tác giả trước khi dịch.]

Tiếp tục đọc

[Longfic] Chuyện tình Sông Nile – Intro

Title: CHUYỆN TÌNH SÔNG NILE

Author: Cáo kon / Cherry Ken

[Tôi không đặc biệt. Nhưng tôi là duy nhất.]

Disclaime: [liếm mép thèm thuồng] Ước gì năm cái anh đẹp như “diễn – viên – Hàn – Quốc” ý thuộc về mình nhỉ…

Gerne + Warning: SA, mystery, fantastic,…

Length: Longfic.

Ratting: 15+

Tiếp tục đọc