Tag Archives: Rainy Day

[C.K’ Fanart] Rainy Day~

Trời mưa, đã có tôi là chiếc ô che chắn cho em
Gió mạnh, tôi sẽ là bức tường bảo vệ em
Và dù đêm có sâu thẳm tăm tối đến mức nào
Ngày mai chắc chắn sẽ đến đây…

[Asuwa kuru kara – DB5K]

Tiếp tục đọc

Advertisements