Tag Archives: Shounen yaoi

[Longfic] Chuyện tình Sông Nile – Chương 5

 by Cherry Ken

Tiếp tục đọc

Advertisements

[Longfic] My manly~ manly Boyfriend – Chapter 3

—–~o~ Story by Cherry Ken ~o~—–

Tiếp tục đọc

Bảo vệ: [Longfic] My manly~ manly Boyfriend – Chapter 2

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

[Longfic] My manly~ manly Boyfriend – Chapter 1

—–~o~ Story by Cherry Ken ~o~—–

Tiếp tục đọc

[Longfic] Cậu có sợ tôi không????? – Chapter 6

—–~ Story by Cherry Ken ~—–

Tiếp tục đọc

[Longfic] Cậu có sợ tôi không????? – Chapter 5

—–~o~ Story by Cherry Ken ~o~—–

Tiếp tục đọc

[Longfic] Cậu có sợ tôi không????? – Chapter 4

—–~o~ Story by Cherry Ken ~o~—–

Tiếp tục đọc