Tag Archives: Siêu đoản văn

Siêu đoản văn 윤재 #5

Author: Cherry Ken

Disclaime:

Kim Jaejoong sở hữu chính bản thân anh ấy, còn Jung Yunho, đương nhiên thuộc quyền sở hữu của Kim Jaejoong =))

Pairing: (Only) YunJae

Ratting: PG

Tiếp tục đọc

Advertisements

[Siêu Đoản Văn][Serie] YunJae và JiJi kí sự [1+2]

Author:

Cherry Ken

Disclaime:

Kim Jaejoong sở hữu chính bản thân anh ấy, còn Jung Yunho, đương nhiên thuộc quyền sở hữu của Kim Jaejoong =))

Pairing:

(Only) YunJae

Ratting: PG

Tiếp tục đọc

Siêu đoản văn 윤재 #2

Author:

Cherry Ken

Disclaime:

Kim Jaejoong sở hữu chính bản thân anh ấy, còn Jung Yunho, đương nhiên thuộc quyền sở hữu của Kim Jaejoong =))

Pairing:

(Only) YunJae

Ratting: PG

Tiếp tục đọc

Siêu đoản văn 윤재 #1

Author: Cherry Ken

Disclaime: Kim Jaejoong sở hữu chính bản thân anh ấy, còn Jung Yunho, đương nhiên thuộc quyền sở hữu của Kim Jaejoong =))

Painring: (Only) YunJae

Ratting: PG

  Tiếp tục đọc

[Siêu Đoản Văn] ~ Em bé từ đâu ra?

Vì nó siêu ngắn nên mình cũng chẳng giới thiệu gì nhiều. Chỉ là bản thân mình muốn tặng mọi người một chút vui tươi cho ngày 31/7 đỡ u ám đi phần nào mà thôi ^^~

.

.

Tiếp tục đọc