Monthly Archives: Tháng Một 2012

[C.K’ Fanart] Joongie a~ Don’t be scare!

Tình hình là bữa nay sinh nhật tình iêu lớn, bạn lại vật vờ tự kỉ tử sáng tới giờ T^T, đang ngồi trên lớp bỗng dưng “múa bút” ra cái fanart ^^

Tiếp tục đọc

Advertisements

[Longfic] Cậu có sợ tôi không????? – Chapter 6

—–~ Story by Cherry Ken ~—–

Tiếp tục đọc

[Longfic] Cậu có sợ tôi không????? – Chapter 5

—–~o~ Story by Cherry Ken ~o~—–

Tiếp tục đọc

[Longfic] Cậu có sợ tôi không????? – Chapter 4

—–~o~ Story by Cherry Ken ~o~—–

Tiếp tục đọc

[Longfic] Cậu có sợ tôi không????? – Chapter 3

—–~o~ Story by Cherry Ken ~o~—–

Tiếp tục đọc

Bảo vệ: [Longfic] Cậu có sợ tôi không????? – Chapter 2

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

[Longfic] Cậu có sợ tôi không????? – Chapter 1

—–~o~ Story by Cherry Ken ~o~—–

Tiếp tục đọc